Nis funksionimin Qendra e parë e Mirëmbajtjes së Rrjetit të Gazit në Fier Shoqëria Albanian Gas Service Company fton profesionistët të aplikojnë Albgaz/Snam finalizojnë me TAP marrëveshjen e mirëmbajtjes së tubacionit të gazsjellësit në Shqipëri Albgaz pjesëmarrës në eventin më të rëndësishëm energjitik "Energy Expo & Forum 2018" Shqipëri-Maqedoni hedhin hapat e para për ndërlidhjen me rrjet gazi

ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY

AGS është konsorciumi shqiptaro-italian i krijuar mes ALBGAZ dhe SNAM, me qëllim kryerjen e funksionimit dhe mirëmbajtjes së tubacionit të TAP.

MAGAZINE

MAGAZINE është një botim mujor i kompanisë Albgaz, që sjell të rejat më të fundit nga sektori i gazit.

PARTNERËT

snam