Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes Albgaz sh.a dhe ENAGAS. Albgaz nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me kompaninë spanjolle Enagas Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes Albgaz sh.a. dhe OVERGAS Inc, me qëllim eksplorimin e mundësive për diverfisikimin e gazit natyror në Ballkan. “Përtej kufijve: Drejt një tregu të qëndrueshëm energjetik dhe një ekonomie me karbon të ulët” Nënshkruhet Memorandumi për ndërtimin e terminalit të LNG në Vlorë

ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY

AGS është konsorciumi shqiptaro-italian i krijuar mes ALBGAZ dhe SNAM, me qëllim kryerjen e funksionimit dhe mirëmbajtjes së tubacionit të TAP.

MAGAZINE

MAGAZINE është një botim mujor i kompanisë Albgaz, që sjell të rejat më të fundit nga sektori i gazit.

PARTNERËT

snam