Karriera

VENDE TË LIRA PUNE

Kriteret:

 • Të ketë kryer arsimin e mesëm Teknike/Elektrike, Elektromekanike.
 • Të ketë disiplinë dhe vullnet për punë.
 • Të jetë i përpiktë dhe fleksibël me orarin e punës.

Kriteret

 • Të ketë përfunduar studimet universitare në degët Juridik;
 • Të ketë eksperiencë në punë të mëparshme në të njëjtin pozicion ose pozicione tëngjashme;
 • Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 • Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër.

Kriteret:

 • Të ketë kryer arsimin e mesëm .
 • Të ketë disiplinë dhe vullnet për punë.
 • Të jetë i përpiktë dhe fleksibël me orarin e punës.

Kriteret:

 • Të ketë kryer Arsimin e Mesëm Profesional Teknikum i Naftës, Industrial, Prodhim, i Përgjithshëm
 • Të ketë disiplinë dhe vullnet për punë
 • Të jetë i përpiktë dhe fleksibël me orarin e punës

Kriteret :

 • Të ketë kryer arsimin  e mesëm profesional Teknikum i Naftës, industrial, prodhim, i përgjithshëm etj.
 • Të ketë disiplinë dhe vullnet në punë.
 • Të jetë feksibël me orarin e punës.