Karriera

VENDE TË LIRA PUNE

Kriteret:

  • Të ketë kryer arsimin e lartë për Inxhinieri
  • Të ketë njohuri për programet bazë të kompjuterit
  • Të njohë gjuhë të huaja, preferohet gjuha angleze.
  • Aftësi shumë të mira komunikuese të punës në grup.
  • Të ketë disiplinë dhe vullnet për punë.
  • Të jetë i përpiktë dhe fleksibël me orarin e punës.

Kriteret

  • Të ketë përfunduar studimet universitare në degët Juridik;
  • Të ketë eksperiencë në punë të mëparshme në të njëjtin pozicion ose pozicione tëngjashme;
  • Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
  • Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër.