Karriera

VENDE TË LIRA PUNE

Kriteret

 • Të ketë përfunduar studimet universitare në degët Juridik;
 • Të ketë eksperiencë në punë të mëparshme në të njëjtin pozicion ose pozicione tëngjashme;
 • Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 • Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër.

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected]

Kriteret

 • Arsimi i Larte, preferohen deget Ekonomik, Juridik, Inxhinieri
 • Gadishmeri dhe fleksibilitet per te punuar
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (një gjuhë e dytë do të përbënte avantazh)
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe vullnet për të punuar në ekip

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected]

Kriteret

 • Arsim i mesëm profesional, Teknikum i Naftës, Industrial, prodhim, etj
 • Gadishmeri dhe fleksibilitet per te punuar me turne te ndryshme
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe vullnet për të punuar në ekip

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected]

Kriteret

 • Arsim i mesëm profesional
 • Gadishmeri dhe fleksibilitet per te punuar me turne te ndryshme
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe vullnet për të punuar në ekip

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen [email protected]