Karriera

VENDE TË LIRA PUNE

Kriteret

  • Të ketë përfunduar studimet universitare në degët Juridik;
  • Të ketë eksperiencë në punë të mëparshme në të njëjtin pozicion ose pozicione tëngjashme;
  • Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
  • Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër.