Pika e daljes së gazit në Fier

02
Dec

Pika e daljes së gazit në Fier

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Negociatat mes Albgaz dhe Trans Adriatic Pipeline (TAP) mbi përcaktimin e specifikimeve teknike të pikës së daljes të gazit në Fier po shkojnë drejt përfundimit, duke shënuar hapa konkretë në drejtim të gazifikimit të vendit. Diskutimet mes palëve bazohen në Vendimin e Përbashkët të Enteve Rregullatore të Energjisë të Italisë, Shqipërisë, dhe Greqisë, ku përcaktohet se TAP duhet të ofrojë të paktën një pikë daljeje gazi në Shqipëri. Kapaciteti i…

Më tepër →
02
Dec

Evidentimi dhe analiza e integritetit të aseteve

Evidentimi në terren, kontrolli dhe rivlerësimi i linjave ekzistuese të gazit do të mundësojë për herë të parë një panoramë të plotë mbi gjendjen reale, integritetin dhe sigurinë e tyre. Në total janë 264.5 km linja ekzistuese që do t’i nënshtrohen këtij evidentimi, ndërkohë që procesi do të finalizohet me ngritjen e databazës dixhitale. Paralelisht do të hartohet edhe raporti teknik i shoqëruar me rekomandime mbi vlerësimin dhe parandalimin e…

Më tepër →
02
Dec

Depozita nëntokësore e gazit në Dumre

Albgaz synon ngritjen e depozitës nëntokësore të gazit natyror në formacionet kripore të Dumresë, duke rritur sigurinë dhe qëndrueshmërinë e furnizimit me gaz natyror dhe në mbulimin e kërkesave të konsumatorëve. Aktualisht, po përfundon studimi i fizibilitetit për këtë vepër të rëndësishme, që ndër të tjera do të shërbejë edhe për të përmbushur kushtet e vendosur nga Entit Rregullator të Energjisë për licencimin përfundimtar të Albgaz në cilësinë e operatorit…

Më tepër →