-Rregullore për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit në Shoqërine “Albgaz” Sh.a     Shkarko PDF