Programi i transparencës

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR OPERATORIN E KOMBINUAR TË GAZIT NATYROR SHOQËRIA “ALBGAZ” SH.A