Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

    Arentina LIÇAJ

Koordinator për të Drejtën e Informimit

Tel: +355 695309777

E-mail: [email protected]

Adresa:  Njësia Administrative Nr.  Rruga e “Kosovarëve”,  Pallati “Ndër Pro” Sh.p.k, Tiranë

Orari:  E Hënë – E Enjte  8:00 – 16:30

E Premte               8:00 – 14:00