Foto Galeri

ALBGAZ NË INAGURIMIN HISTORIK TË GAZSJELLËSIT TANAP