Albgaz licensohet si Operator i Kombinuar i Gazit Natyror.

Muaj nëntor mund të cilësohet si muaj i arritjeve të Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë. Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë, mbasi miratoi metodologjinë e tarifave të gazit natyror si kriter kryesor, vijoi me certifikimin përfundimtar të Albgaz Sh.a. Kjo tregoi se Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror […]

ERE miraton metodologjinë e tarifave të gazit natyror

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë, Albgaz Sh.a vazhdon të zbatoj me përpikmëri të gjitha  kushtet e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar “Për Sektorin e Gazit Natyror” dhe Komuniteti i Energjisë. Me Vendim Nr. 178, Datë 08.11.2017, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, vendosi miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të […]

Albgaz pjesë e “Energy Expo & Forum”

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Shqipëri, Albgaz Sh.a, merr pjesë në panairin e organizuar nga Expocity Albania me titull “Energy Expo & Forum 2017” 14-16 Nëntor 2017 Ky panair vjen si një bashkëpunim i përbashkët mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, si dhe  Bashkisë së Tiranës. Fokusi kryesor i këtij organizimi është […]