BERZH do të mundësojë asistencë teknike për Albgaz Sh.a

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të mundësojë asistencë teknike për kompaninë e krijuar së fundmi, Albgaz Sh.A në lidhje me rritjen e kapaciteteve rregullatore dhe ligjore. Albgaz Sh.a, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) për Shqiperinë, u themelua në Janar të vitit 2017 dhe është përgjegjës për operimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e […]

Albgaz firmos dy marrëveshje të rëndësishme për Gazifikimin e Shqipërisë

Zhvillohet në Baku, Azerbajxhan takimi i katërt Ministerial i Këshillit Konsultativ i Korridorit Jugor të Gazit. Shqipëria u përfaqësua nga Zv.Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Z. Enis Aliko dhe Administratori i Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Z. Genci Gjeçi. Ky takim kishte në thelb konsultimin për problematikat e Korridorit Jugor të Gazit, ku ndër […]

Albgaz pjesë e konferencës së EITI Albania

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me Nismën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse(EITI) organizuan në datat 20 dhe 21 Dhjetor, konferencën me temë “Taksat dhe kuadri ligjor i industrive nxjerrëse – rasti i Shqipërisë dhe praktikat më të mira ndërkombëtare”. Në këtë konferencë ishin të pranishëm Zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë z.Enis Aliko, Drejtori […]

Albgaz licensohet si Operator i Kombinuar i Gazit Natyror.

Muaj nëntor mund të cilësohet si muaj i arritjeve të Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë. Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë, mbasi miratoi metodologjinë e tarifave të gazit natyror si kriter kryesor, vijoi me certifikimin përfundimtar të Albgaz Sh.a. Kjo tregoi se Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror […]

Albgaz çertifikohet si Operator i Kombinuar i Gazit Natyror

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), ditën e mërkurë  datë 8 nëntor 2017, ka miratuar çertifikimin e Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Albgaz Sh.a për të qënë pjesë e zhvillimit të infrastrukturës së gazit në Shqipëri.  Bordi i Komisionerëve miratoi fillimisht draft metodologjinë  e tarifave si kriteri kryesor, duke vijuar më pas me […]

ERE miraton metodologjinë e tarifave të gazit natyror

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë, Albgaz Sh.a vazhdon të zbatoj me përpikmëri të gjitha  kushtet e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar “Për Sektorin e Gazit Natyror” dhe Komuniteti i Energjisë. Me Vendim Nr. 178, Datë 08.11.2017, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, vendosi miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të […]

Albgaz pjesë e “Energy Expo & Forum”

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Shqipëri, Albgaz Sh.a, merr pjesë në panairin e organizuar nga Expocity Albania me titull “Energy Expo & Forum 2017” 14-16 Nëntor 2017 Ky panair vjen si një bashkëpunim i përbashkët mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, si dhe  Bashkisë së Tiranës. Fokusi kryesor i këtij organizimi është […]

Albgaz, pjesë e konferencës së vjeshtës

Në ambjentet e Hotel Plaza, Tiranë, ditën e hënë 13 Nëntor u zhvillua Konferenca e Vjeshtës, mbështetur nga Associated European Energy Consultants, si dhe Optima Legal & Financial Albania ku merrnin pjesë institucione publike, kompani ndërkombëtare me aktivitet në Shqipëri dhe ekspertë të sektorit energjitik. Tema kryesore e konferencës ishte, e ardhmja energjitike e Shqipërisë […]

Miratohet fillimi i proçedurave për Liçensimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a, për transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror

Me Vendimin nr.126 datë 16.08.2017 dhe Vendimin nr.127 datë 16.08.2017, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, miratoi fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë “Albgaz” Sh.a, për transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror. Fillimi i procedurave për licensim, tregon që shoqëria “Albgaz” Sh.a, jo vetëm ka plotësuar kushtet e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar dhe Komuniteti […]

Albgaz Sh.a, një nga promotorët kryesorë i projektit të Gazsjellësit Ionian Adriatik Pipeline (IAP)

Sot më datë 08.09.2017 u mbajt në Tiranë një nga takimet më të rëndësishme të projektit IAP, gazsjellësit më të ri të Europës juglindore. Takimi mblodhi bashkë përfaqësues të Shoqërisë Albgaz Sh.a. si një nga promotorët kryesorë të këtij projekti, njëherësh edhe anëtar i PMU (Project Management Unit), Ministrin e Energjisë dhe Industrisë Z.Damian Gjiknuri, […]