NJOFTIM PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË NGA TË TRETËT NË QYTETIN E KORÇËS

1. Institucioni qiramarrës:   “Albanian Gas Services Company” Sh.A

Adresa:        Rruga e Kosovarëve, Pallati Ndërpro shpk, Tiranë,  
        E-mail :         [email protected]

2. Objekti i qirasë: Marrje me qira ambjent zyre në qytetin e Korçës.

3. Kohëzgjatja e kontratës së qirasë: 1 vit

4.Sipërfaqja : 300 m2

4. Te kete 2 banjo, 2 dhoma zhveshjesh dhe 4 vende parkimi.

6. Afati i fundit kohor për dorëzimin e ofertave: 17 Shtator16:00;

7. Vendi i zhvillimit te procedures: Albanian Gas Services Company Sh.A

8. Oferta dorëzohen nga të interesuarit ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin dhe afatin e përcaktuar ne dokumentet e qirasë.

Shperndaj