Albgaz/Snam finalizojnë me TAP “Marrëveshjen e Mirëmbajtjes” së tubacionit të Gazësjellësit në Shqipëri.