Albgaz Sh.a, një nga promotorët kryesorë i projektit të Gazsjellësit

Ionian Adriatik Pipeline (IAP)