Pozicioni

Shef Sektori IT

Kriteret:

* Të ketë kryer arsimin e lartë (Bachelor + master ekuivalent) në profilin Informatikë/ Shkenca Komjuterike/Inxhinjeri Informatike.

* Të njohë kuadrin ligjor dhe nënligjor që lidhet me informacionin dhe komunikimin elektronik.

* Të ketë aftësi menaxhuese të sistemeve të IT.

* Të sigurojë Garantimin e cilesisë së shërbimeve që kanë të bejnë me sistemet informatike.

* Të Organizoi punën e Administrimit të Serverave dhe Sigurisë duke caktuar detyra specifike dhe përgjegjësi për çdo punonjës.

* Të zotërojë gjuhën Angleze, një gjuhë e dytë nga vendet e BE-së përbën avantazh.

* Të ketë eksperienca të mëparshme në fusha të ngjashme.

* Të ketë aftësi të mira menaxhuese dhe komunikuese për të punuar në grup.

* Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit.

* I/E gatshëm t’i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të kompanisë në kohë.

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në info@albgaz.al