Albgaz në inagurimin historik të Gazsjellësit TANAP

Vetëm një ditë mbas Ceremonisë së Nënshkrimit të Marrëveshjes “Joint Venture” midis tij dhe SNAM Italia, e cila përfaqëson nivelin më të lartë të standarteve në fushën e operimit dhe mirëmbajtjes së rrjeteve të transmetimit të gazit, me një pjesëmarrje triumfuese të Albgaz me 75% të aksioneve, Albgaz sh.a në kohë rekord vazhdon të ndjek angazhimet […]

Albgaz firmos me kompaninë prestigjoze italiane SNAM

Kompania shtetërore shqiptare e gazit Albgaz dhe ajo italiane SNAM firmosën në Tiranë marrëveshjen e krijimit të një shoqërie të përbashkët e cila do të ketë si objektiv mirëmbajtjen e tubacionit të gazsjellësit TAP për pjesën që kalon në territorin e Shqipërisë. Struktura e aksioneve ndahet në raportin Albgaz 75% dhe SNAM 25%. Kompania italiane […]

Albgaz Sh.a pjesë e Rrjetit Europian të Operatorëve të Transmetimit të Gazit Natyror

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë, merr statusin e vëzhguesit pranë ENTSO-G, Rrjetit Evropian të Operatorëve të Transmetimit të Gazit Natyror. ENTSO-G ka pranuar aplikimin e kompanisë Albgaz Sh.a për tu bërë pjesë e saj. Statusi si vëzhgues u zyrtarizua në Bruksel, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ENTSO-G dhe […]

Albgaz kërkon vendosjen e tarifës së re të transmetimit

Në seancën dëgjimore të zhvilluar në ERE, datë 30 Mars 2018, Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror, Albgaz Sh.a, argumentoi kërkesën për vendosjen e tarifës së re të transmetimit të gazit natyror për vitin 2018. Në funksion të këtij qëllimi dhe zbatimit të ligjit 102/2015 për “Sektorin e Gazit Natyror”, akteve nënligjore dhe VKM-ve përkatëse, […]

BERZH do të mundësojë asistencë teknike për Albgaz Sh.a

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të mundësojë asistencë teknike për kompaninë e krijuar së fundmi, Albgaz Sh.A në lidhje me rritjen e kapaciteteve rregullatore dhe ligjore. Albgaz Sh.a, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) për Shqiperinë, u themelua në Janar të vitit 2017 dhe është përgjegjës për operimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e […]

Albgaz firmos dy marrëveshje të rëndësishme për Gazifikimin e Shqipërisë

Zhvillohet në Baku, Azerbajxhan takimi i katërt Ministerial i Këshillit Konsultativ i Korridorit Jugor të Gazit. Shqipëria u përfaqësua nga Zv.Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Z. Enis Aliko dhe Administratori i Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Z. Genci Gjeçi. Ky takim kishte në thelb konsultimin për problematikat e Korridorit Jugor të Gazit, ku ndër […]

Albgaz pjesë e konferencës së EITI Albania

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me Nismën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse(EITI) organizuan në datat 20 dhe 21 Dhjetor, konferencën me temë “Taksat dhe kuadri ligjor i industrive nxjerrëse – rasti i Shqipërisë dhe praktikat më të mira ndërkombëtare”. Në këtë konferencë ishin të pranishëm Zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë z.Enis Aliko, Drejtori […]

Albgaz licensohet si Operator i Kombinuar i Gazit Natyror.

Muaj nëntor mund të cilësohet si muaj i arritjeve të Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë. Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë, mbasi miratoi metodologjinë e tarifave të gazit natyror si kriter kryesor, vijoi me certifikimin përfundimtar të Albgaz Sh.a. Kjo tregoi se Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror […]

Albgaz çertifikohet si Operator i Kombinuar i Gazit Natyror

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), ditën e mërkurë  datë 8 nëntor 2017, ka miratuar çertifikimin e Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Albgaz Sh.a për të qënë pjesë e zhvillimit të infrastrukturës së gazit në Shqipëri.  Bordi i Komisionerëve miratoi fillimisht draft metodologjinë  e tarifave si kriteri kryesor, duke vijuar më pas me […]

ERE miraton metodologjinë e tarifave të gazit natyror

Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror në Republikën e Shqipërisë, Albgaz Sh.a vazhdon të zbatoj me përpikmëri të gjitha  kushtet e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar “Për Sektorin e Gazit Natyror” dhe Komuniteti i Energjisë. Me Vendim Nr. 178, Datë 08.11.2017, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, vendosi miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të […]