• Të jetë i aftë për punë.
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  • Të jetë korrekt dhe i motivuar.
  • Të ketë arsim të mesëm/profesional.
  • Të ketë vullnet dhe dëshirë për punë.
  • Të jetë i disponueshëm për të punuar në segmentin Ballsh – Delvinë.
  • Të jetë i disponueshëm/fleksibël për punë me turne.